Välkommen till oss på Kungsportens Trafikskola AB

Här tar Du del av våra villkor och information som är viktig för dig att känna till.

TIDSBOKNING
Tänk på att boka in körlektioner med så god framförhållning som möjligt. Du behöver inte betala för de körlektioner som inte utnyttjas, förutsatt att avbokningen sker enligt gällande avbokningsregler. Avbokning på annat sätt godkänns EJ!

ANMÄLNINGSAVGIFTEN
Skall vara oss tillhanda senast vid andra teorilektionstillfället.

BETALNING
Skall alltid ske i förskott!
Antingen i kassan innan lektion (kort, ej AmEx / Diners, eller kontant) alternativt genom att sätta in pengar på vårt BankGiro 321-2867. Vid betalning via BG, skall kvitto kunna uppvisas på begäran om det är 3 dagar eller mindre sedan betalningen utfördes. 
Vi har inget OCR-nummer, så vänligen ange namn, personnummer under ’meddelande’. Skriv gärna vad du betalar för om plats finns.
Rabatter kan EJ dras i efterskott!
Alla köp / betalningar är giltiga i ett (1) år från inköps /-betaldatum.

KURSER
Skall betalas senast 7 dagar efter att den bokas. Är betalning inte oss tillhanda 7:e dagen efter bokning, släpps platsen till annan elev. När betalning är erlagd, är anmälan bindande och återbetalning sker endast enligt gällande villkor. 
Är det mindre än 14 dagar till den aktuella kursens första dag, är anmälan bindande direkt och kursavgiften måste erläggas per omgående. Du kommer att bli debiterad kostanden enligt gällande villkor även vid av / ombokning och eller om du uteblir utan giltigt intyg.

AVBOKNINGSREGLER
En bokad körlektion skall avbokas senast kl 13:00 vardagen innan bokad tid .

SJUKDOM
Skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt, för att elev skall få lektions / kurskostnad tillgodo. Avbokning på annat sätt godkänns EJ!

ÅTERBETALNING
Sker endast vid giltig frånvaro mot uppvisat intyg, vid avslutad utbildning eller avbruten utbildning.
Vid sjukdom skall läkarintyg / frånvarointyg från skola / arbetsplats / annan verksamhet uppvisas för att full återbetalning av det aktuella beloppet skall ske.
Återbetalning för bokade kurser sker till fullo om kursen avbokas senast 14 dagar innan kursens första dag. Bokas kursen av när det är mindre än 14 dagar kvar, återbetalas 50 % av beloppet.Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och tar upp till 14 dagar.

UTANDNINGSPROV
Genomförs innan varje lektion. Om provet ger ett positivt svar (att du har spår av alkohol) ställs lektionen in för Din del. Dock debiteras fullt pris.

FAKTURERINGSKOSTNAD
Tas ut vid fakturering.

PÅMINNELSEAVGIFT
Tas ut då vi ställer ut påminnelsefaktura.

INKASSO
Används i de fall betalningar inte är oss tillhanda, trots uppmaning. Inkassobolaget äger laga kraft att driva ärendet vidare till kronofogden.

FÖR MINDERÅRIGA
Krävs målsmans intyg för att de skall få köpa tjänster av oss.

AVVIKELSER / UNDANTAG
Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar.